ANALIZAREA, DIAGNOSTICAREA ȘI INTEGRAREA SISTEMELOR ARHITECTURALE ȘI DE URBANISM

IDENTITATE

„Expose Architecture” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în 8 martie 2011.

OBIECTIV

Obiectivul din spatele acestei platforme este de a împuternici membrii asociației și/sau beneficiarii programelor, cu resurse informaționale gratuite, de a le oferi, în sprijinul formării, un spațiu comun de lucru și, de asemenea, de a promova şi valorifica participarea deschisă şi implicarea directă.

MISIUNE

Asociaţia oferă membrilor şi simpatizanţilor posibilitatea de a dezbate problematici şi de a face schimb de experienţe în scopul promovării identităţii culturale naţionale la nivel internaţional.

SCOP

Scopul Asociaţiei Expose Architecture este susţinerea şi organizarea de activităţi menite să contribuie la dezvoltarea unei
societăţi durabile prin Analizarea, Diagnosticarea şi Integrarea Sistemelor Arhitecturale şi de Urbanism

PREMISE

Mobilitatea experţilor reprezintă soluţia cheie pentru recuperarea şi dezvoltarea unui spaţiu internaţional pentru cultură, fiind de asemenea şi factorul care creează standarde profesionale comune.

Informarea, educarea prin training-uri şi implicarea directă (susţinută sau de voluntariat), asigură actualizarea permanentă a sistemelor şi a tehnicilor consacrate în regenerarea arhitecturală.

Valorificarea patrimoniului construit şi dezvoltarea urbană integrată constituie practici ce trebuie incluse în politicile publice ale autorităţilor (cultură, mediu, educaţie, urbanism şi amenajarea teritori-ului, dezvoltare locală, regională şi europeană).

OBIECTIVE

PARTENERI

(+40) 722 698 323 / (+40) 723 520 379
(+40) 766 377 783 / (+40) 726 785 125

expose.architecture@gmail.com

ÎNCHIDE MENIU