ANALIZAREA, DIAGNOSTICAREA ȘI INTEGRAREA SISTEMELOR ARHITECTURALE ȘI DE URBANISM

Membri Asociației Expose Architecture se angajează să contribuie la un țel de amploare și să accepte standarde comune de lucru. Ei aderă și sunt de acord cu ideologia de calitate și formare definite de asociație, care îi reprezintă și îi promovează la nivel local, regional, național și internațional.

Membri fondatori

nominalizaţi prin Statut; persoanele care au contribuit moral şi material la fondarea Asociației şi la constituirea patrimoniului social iniţial;

Membri asociați

persoanele fizice şi juridice care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei

Membri DE ONOARE

sunt persoanele fizice sau juridice cu o activitate practică şi ştiinţifică specifică excepţională, sau care prin activitatea lor au o contribuţie excepţională în realizarea scopurilor propuse de asociaţie

MEMBRI SUSȚINĂTORI

persoane fizice şi juridice care aderă la scopul Asociaţiei şi care sprijină material sau moral realizarea acestuia

MEMBRI SIMPATIZANȚI

persoane fizice şi juridice care aderă la scopul Asociaţiei şi care sprijină material sau moral realizarea acestuia

(+40) 722 698 323 / (+40) 723 520 379
(+40) 766 377 783 / (+40) 726 785 125

expose.architecture@gmail.com

ÎNCHIDE MENIU